MEIE SPETSIALISTID

Vitali Burlakov

Haridus: TPI, insener-elektrik.
Töökogemus: insener, peainsener, finantsdirektor, ettevõte juht. Omab ehituslitsentsi. Üldtööstaaž on üle 40 aastat, seahulgas enam kui 10 aastat ehitusalal.

vitali@viilkatus.com
+372 5069701

Roman Potak

Töödejuhataja.
Keskeriharidus. Töökogemus: laevade remont, üld- ja tsiviilehitus. Vastutab tööde organiseerimise eest ehitusplatsil, varustamise eest, ohutustehnika eest. Üldtööstaaž on enam kui 20 aastat, sealhulgas 15 aastat ehituses.

roman@viilkatus.com
+372 5524246

Galina Romanova

Pearaamatupidaja.
Haridus: Tartu Ülikool. Eriala: rahandus ja krediit.
Töökogemus: revident, osakonnajuhataja ministeeriumis, eelarve peaspetsialist ametis, pearaamatupidaja ettevõtes. Üldtööstaaž: enam kui 30 aastat.

galina@viilkatus.com
+372 53636020